Widlak


Wózki widłowe
Wózek widłowy
FAQ

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28 Poz. 240).

Obowiązki nałożone przez powyższy przepis to:

Importer - uzgadnianie wniosków importowych w zakresie typów oraz ilości sztuk sprowadzanych urządzeń. Bez uzyskania wniosku importowego żaden wózek nie ma prawa być wwieziony w obszar celny Polski.

Użytkownik - zgłoszenie i zarejestrowanie użytkowanego wózka widłowego w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji zgodnie z ustawą o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 Poz. 1321 z 2000 r.) oraz (Dz. U. Nr 120 Poz. 1021 z 2002 r.). Nowo zakupione urządzenia mogą być wprowadzone do ruchu dopiero po odbiorze eksploatacyjnym w miejscu pracy, dokonanym przez UDT.

Konserwator - czyli dotychczasowy technik serwisowy zobligowany został do posiadania uprawnień UDT.

Operator - powinien mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania wózkami.

Wychodząc zapotrzebowaniu Klientów, oferujemy pomoc w zakresie:


- przygotowania i skompletowania niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej wózka;
- fachowego przygotowania technicznego;
- dokonania odbioru wózka widłowego przez inspektorów UDT.

 

Euro-Części Wózki Widłowe
Tworzenie stron internetowych - Hgp.pl Wózki widłowe - strona główna